Od 1. 1. 2018 dochází k vnitrostátní fúzi sloučením společnosti Volarská lesní a dřevařská společnost s.r.o. a společnosti Městské lesy Volary s.r.o., při které dochází k zániku společnosti Volarská lesní a dřevařská společnost  s.r.o.

Nástupnická společnost Městské lesy Volary s.r.o. v důsledku fúze sloučením převezme práva a povinnosti zanikající společnosti.