těžba, vyvážení a výkup dřeva

Volarská lesní a dřevařská společnost s.r.o.

Nová Kolonie 608
Volary
38451

+420 720 022 674
s.hos@seznam.cz

Naši přátelé

 

Těžba dřeva

 

Naše standardy při provádění těžby harvestorovou technologií

  • Klest a těžební odpad je ukládán do linek.
  • Moderní systém pohonu válců kácecích hlavic harvestorů zaručuje kvalitní odvětvení a přesné rozměry.
  • Systém barevného označování sortimentů umístěný na kácecích hlavicích harvestorů zajistí kvalitní třídění sortimentů na odvozním místě.
  • Při poškození stojících stromů jsou tyto okamžitě ošetřeny vhodným fungicidním přípravkem
  • Samozřejmostí je podkládání skládek.
  •  

 Praktické informace

  • Šířka pracovního pole by neměla překročit 20m (od středu linek).
  • Vzhledem k možnému poškození stromů by šířka linky neměla klesnout pod 3,5 m respektive 4 m (podle technologie).
  • V porostech, kde je špatná viditelnost (zpravidla ve slabých a zavětvených probírkách) je nutné mít vyznačené linky. V porostech, kde je v viditelnost dobrá je obsluha schopná linky umisťovat podle potřeby (zbytečně nerozčleňovat porost, kde to není nutné).
  • Značení stromů je možné barevnou tečkou směrem od středu pole k lince. V případě, že nejsou značeny linky, je vhodné stromy minimálně ze 2/3 „kroužkovat“. Díky zkušenostem obsluhy harvestoru je možné v některých případech provést výchovný zásah bez vyznačení.