Posted By
Bankovnictví- úvěrové služby


Úvěrová činnost=aktivní činnost banky, přináší výnosy ve formě úroků, banka je v pozici věřitele.
Úvěr=návratná půjčka, jejíž cenou je úrok.
psaní na papír.jpg

Kritéria, podle kterých si banka vybírá své klienty

bezpečnost – klientům, kteří jsou schopni a ochotni splácet, minimalizovat riziko
likvidita – banka musí vytvářet časový soulad mezi přijatými vklady a poskytnutými úvěry, aby byla schopná dostát svých závazků (z krátkodobých vkladů pouze kr. úvěry)
rentabilita – ziskovost; přijatý úrok je důležitým zdrojem zisku, podle úrokové sazby v %, tu stanoví banka, výše sazby je podle rizikovosti úvěru

Rozdělení z časového hlediska

Krátkodobé
kontokorentní – základem je běžný vkladový účet, u kterého můžeme čerpat do mínusu. Čerpání i splácení dluhu probíhá automaticky ukládáním a vybíráním peněz. Mívá vyšší úrokovou sazbu.
eskontní – odkup směnky před dobou splatnosti, banka si účtuje diskont, výhodou peníze dříve
provozní – účelový úvěr, který čerpají podniky a podnikatelé na nákup materiálu
natažená ruka muže.jpg 
Střednědobé
lombardní – zajištěny zbožím, CP, pohledávkami
spotřebitelský –pořizovací – účelový na nákup zboží, výše dle ceny na FA, doplňkový – účelový, část ceny od banky, osobní – není účelový, v hotovosti, vysoké úrokové sazby
 
Dlouhodobé
hypoteční – účelový, souvisí s bydlením, poskytují hypoteční banky, zajištěn zástavním právem k nemovitosti, splatnost až 40 let, sazba stanovena na dobu fixace (poté může být změněna, nebo splatíme dluh jednorázově)
ze stavebního spoření – účelový, souvisí s bydlením, poskytují ho stavební spořitelny
investiční úvěr – účelový, čerpají podniky/podnikatelé na nákup dl. materiál
 

Rozdělení podle účelu

Účelové úvěry– na konkrétní potřebu, banky mohou posoudit oprávněnost požadované částky a snadněji odhadnout zda dlužník bude schopen splácen
Neúčelové úvěry– např. hotovostní úvěry

Rozdělení podle zajištění

kryté – reálně nebo osobně, bezpečnější
nezajištěné – poskytují ho banky klientům s goodwill

Rozdělení podle způsobu čerpání

jednorázový – vyčerpán v plné výši najednou
„v úvěrové lince“ – čerpán postupně v předem určených termínech a částkách

Úvěry pro podnikatelské účely

Jsou poskytovány ve formě neúčelových úvěru a nejčasněji se používají jako operativní úvěry (provozní úvěr) pro jednorázové na krytí zásob.

Úvěry občanům

Poskytovány ve formě účelových úvěru (ne nutně), nejčasněji na renovaci bytu, stavbu domu, auto, byt, zboží dlouhodobé spotřeby. Poskytnutí úvěru může být prováděno tak, že banka zaplatí za klienta vybrané zboží nebo služby, tak má jistotu že nebudou peníze použity na jiný účel.
V současnosti jsou rozšířeny rychlé úvěry bez udání důvodu, nebo splátkový prodej.