Posted By
Sodíková výbojka pro pěstování rostlin i pro veřejné osvětlení

Pěstování rostlin

Sodíkové a metalhalogenidové výbojky slouží již řadu let pro pěstování rostlin v uzavřených prostorách. Jsou to nejvýkonnější zdroje umělého světla a při relativně nízké spotřebě elektřiny dokážou vyvinout obrovské množství světelné energie. Ke své práci potřebují speciální zařízení, tzv. předřadník, ten je nutný pro zapálení elektrického výboje uvnitř baňky. Při krátkodobém počátečním zážehu se zvýší vstupní napětí na hořáku až na několik tisíc Voltů a vysoký tlak plynů zajistí požadované vlastnosti. Na podobném principu pracují např. i zářivkové trubice, tam je však plynová náplň pod podstatně nižším tlakem.

skleník s rostlinami

Vlastností sodíku se využívá převážně pro podporu rozvíjení květů z poupat, těm vyhovuje oranžový a žlutý odstín světla, naopak pro fázi růstu těla rostlin se více hodí svit halogenidového výboje s vyšším obsahem modrého světelného spektra. Některé typy světelných zdrojů však mohou být kombinované, vhodné pro růst i květ současně.

Veřejné osvětlení

Sodík tvoří z více než 90 procent podíl na veřejném osvětlení ulic, silnic a dálnic, veřejných prostranství a fasád mnoha typů objektů včetně historických a kulturních památek. Výhody tohoto řešení spočívají v nízkých pořizovacích nákladech i nákladech na provoz a údržbu, vzhledem k osvědčené technologii z poloviny dvacátého století.

pouliční osvětlení

Pro lidské zdraví je také větším přínosem teplý světelný odstín, který synchronně navazuje na hormonální pochody v organismu těsně před západem slunce, a nedochází tak k necitlivým prudkým výkyvům, které mohou vyústit až v problémy s usínáním a přerušovaným spánkem. Sodíková výbojka nám tedy nepřímo přispívá k psychické pohodě a k udržení rovnovážného stavu imunitního systému. Je totiž známo, že v místech, kde se experimentálně zavádělo neuváženým způsobem osvětlení LED se studeným světlem, se to projevilo zvýšeným výskytem depresí a dalšími civilizačními chorobami, zejména psychickými problémy.